fredag 20 juli 2012

Skam

Är det vi känner när vi inte tycker vi duger, är värdiga, betyder något.

Skam är något mycket djupt rotad i varje människa som inte kärlek och bekräftelse för sin person. Istället har människan fått bekräftelse för något den "gör/presterar/handlingar". Det är alltså inte kärlek till människan i sig, utan kärleken och uppmärksamheten riktas emot något personen presterar.

Saker som människor med djup skam tycker (oftast) är deras bästa egenskaper är ;

• Snäll
• Lojal
• Medkännande
• Tillgänglig
• Hjälpsam

Detta är ju såklart oerhört betydelsefulla egenskaper, men för en människa med djup skam förvandlas detta exakt i det ögonblick som vi inre kan prestera ovanstående länge. Då vi inte kan uppbåda energi eller ork till att uppbåda dessa egenskaper blir dessa istället en stor börda för oss och istället för att vända dessa egenskaper emot oss själva så förvandlas dessa till att rikta sig emot oss själva och vår egen självbild.

Om vi inte fått tillgång till kärlek och bekräftelse för vår egen person och innersta själ utan istället för det vi "gör" kommer vår reaktion på detta vara att känna skuld.

Det är en oerhörd komplicerad väg tillbaka till att återerövra vårt eget värde om vi är uppväxta under osunda omständigheter. En stor sak är att få tillgång till vårt eget värde.

Första steget (som är en nödvändighet) är ärlighet emot oss själva vilket gör
j-ligt ont! Nästa steg är att konfrontera dessa lögner vårt egenvärde oftast vilar på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar