torsdag 2 augusti 2012

Göra annorlunda

Jag har alltid hade skam för dels hur jag växt upp, och dels hur jag levt mitt liv, vilja män jag hade relationer med. Har alltid velat vara annorlunda än min egen historia.

Känslan är som ett tveeggat svärd. Då jag har stor medkänslan för hur jag levt mitt liv i förhållande till det jag lärde mig som liten. Att jag ändå är resultatet av två människor som inte heller fått det som de behöver när de var små.
Jag har också genom min historia fått en av de största gåvorna. Att känna medkänsla med mina minst smickrande sidor.

Det är genom våra tankar om oss själva som vi finns. Och jag förstår att jag har långt kvar. Även om jag själv har accepterar och kapitulerat inför mig själv och min historia. Så är steget att våga andra ta del av den milsvidd.

Därför är jag mycket stolt att jag vågar lämna ut min blogg till en kollega. Som säkert känt att vi haft ganska lika historia och speciellt destruktiva relationer. Jag kunde relatera direkt till hennes svårigheter när hon ringde till jobbet. Men fick ändå den där känslan att jag "lämnat ut" mig för mycket.

Jag förstår idag att jag ska göra "annorlunda", inte följa den gamla vanliga rösten som säger att jag inte är okej, att jag kommer bli dömd för vad jag själv och mina föräldrar gjorde och inte.

Att växa upp eller vara anhörig till destruktiva osunda reaktioner, får oss att normalisera osunda beteenden. För mig har det handlat om tillit, att människor kan orka förstå, för att jag ska kunna berätta. Målet för mig handlar om att inte bry mig om hur andra människor tänker.

Det är att återupprätta mig genom att acceptera mig själv och min livssituation och inte vara rädd för hur andra tycker tänker om det! Det är först då jag kan hjälpa någon annan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar